hexaplan microblading kursevi i obuka phiakademija

PHIACADEMY HEKSAPLAN

NAŠ PLAN ZA STVARANJE Mastera

Student
Artist
Royal Artist
Master Associate
Craft Master
Ovde te želimo
Grand Master
section background
HEKSAPLAN

Motivacijom
do uspeha

Heksaplan, odnosno plan u 6 levela, osmišljen je da uspešno motiviše i podrži sve Studente u ostvarivanju svojih želja i planova u beauty industriji, bez obzira na prethodno iskustvo i godine.

Adineh Hasanzadeh 🇮🇷

Craft Master

Aleksandra Yaneva 🇬🇧

Craft Master

Rosa Maria Suarez 🇮🇹

Craft Master

Thorsten Kreiling 🇦🇹

Craft Master

Nilda Y Ramirez Ortiz 🇺🇸

Craft Master

Bojana Nikolin 🇺🇸

Craft Master

Pegah Mehrabpour 🇮🇷

Craft Master

Kerstin Ellmer Kreiling 🇦🇹

Craft Master

Simin Abol Pour Mofrad 🇮🇷

Craft Master

Sasenka Martic 🇺🇸

Craft Master

Ljiljana Talovic 🇷🇸

Craft Master

Ozlem Eroglu 🇩🇪

Craft Master
section background
CILJ HEKSAPLANA

Mi kreiramo uspešne
ljude u beauty industriji

Svrha Heksaplana nije samo da vam omogući dobru zaradu kroz tretmane. Naš cilj je da vam prenesemo sva znanja i veštine, poput marketinga i organizacionih veština, koji će vam omogućiti ekonomsku nezavisnost i dalje napredovanje u industriji lepote.

Da bismo olakšali razvojni put do Mastera, Phi Akademija nudi svim Studentima besplatne kurseve kao što su kurs Higijene, Skin Expert kurs o koži, First Class Service kurs, Get More Clients kurs.

HEKSAPLAN

Pozitivno okruženje
osnova svakog napretka

Verujemo da su pozitivno i interaktivno okruženje osnova svakog napretka. Saradnja, nesebično deljenje znanja i odsustvo sujete su vrednosti na kojima je zasnovan Heksaplan. Zato PhiAcademy uvek stavlja pozitivne ljudske osobine ispred poslovnih i biznis veština. 

Student

Uslov

Upisivanje bilo kog kursa na Phi Akademiji je jedini uslov da bi se stekla titula Studenta. Pre nego što započnete kurs, od izuzetne je važnosti da kurs želite da upišete svojom voljom a ne pod pritiskom okoline. Jasnim definisanjem svojih želja i planova i maksimalnom posvećenošću povećavate šanse za napredak.

Benefit

Student nema mogućnost da ostvaruje benfite jer se tek upoznaje sa tehnikama i principima rada na Phi Akademiji. Ukoliko Student ne završi kurs u planiranom roku, on uvek ima mogućnost da dodatno produži kurs u dogovoru sa Masterom.

Pažnja

Titula Studenta može trajno da se izgubi u slučaju da se utvrdi da je Student slao tuđe radove, koristio fotošop i druge alate u radovima za ocenjivanje. U ovom slučaju Student neće biti u mogućnosti da ponovi kurs.

Artist

Uslov

Za sticanje titule Artista potrebno je savladati osnovne veštine koje se uče na kursu. Kada Student Phi Akademije uspešno položi sve levele kursa u Craftmaster aplikaciji u zadatom periodu on postaje Artist.

Benefit

Jedan od najvećih benefita posedovanja titule Artista jeste mogućnost da se krene sa tretmanima i samim tim da se započne povrat investicije u kurs.

Pažnja

Titula Artista i monitoring mogu biti ukinuti ukoliko se otkrije da Artist postavlja tuđe radove kao svoje, ne poštuje Phi procedure navedene u ugovoru ili da ne koristi Phi alate.

Royal Artist

Uslov

Royal Artist titula se stiče usavršavanjem svog znanja i tehnike rada, kao i položenim Skin expert kursom.

Benefit

Royal Artist ima mogućnost da skuplje naplati svoje tretmane ali i da sam obavlja monitoring.

Pažnja

Titula Royal Artista može da se izgubi ukoliko rad Royal Artista osetno izgubi na kvalitetu ili u slučaju da se utvrdi da je prekršeno bilo koje od prethodno navedenih pravila.

Master Associate

Condition
  1. Položen First Class Service kurs
  2. Optimalni nivo komunikacije
  3. Monitoring
Benefit

Iako nema posebnih benefita koji titulu Master Associate ističu u odnosu na Royal Asistenta, ova titula je poslednji korak do titule Craft Mastera ali i pokazatelj da se blizite samom vrhu napredovanja na Phi Akademiji.

Pažnja

Titula Master Associate se može izgubiti ukoliko se ne poštuju procedure tretmana i monitoringa Studenata, kao i u slučaju ako se prekrše sva ostala prethodno navedena pravila.

Craft Master

Uslov

Titula Craft Mastera podrazumeva da su savladane osnove plaćenog marketinga na društvenim mrežama i Guglu, osnove biznisa, kao i da je sakupljeno potrebno iskustvo kroz određeni broj monitoringa. Craft Master takođe mora da osnuje svoju firmu.

Benefit

Craft Masteru je omogućeno dodatno sticanje zarade kroz kreiranje novih Studenata ali i novih kurseva veština na Phi Akademiji.

Pažnja

Titula Craft Mastera uslovljena je određenim brojem Studenata koje Craft Master mora da ima godišnjem nivou.

Grand Master

Uslov

Community, Top 5 mesta na Phi Top Listi, Signature kvalitet rada, Prolaznost studenata između 60% i 90%, Poštovanje pravila ugovora, Pozitivna ocena sektora Phi Akademije za komunikaciju i poslovnost, Pozitivna Loyalty ocena Akademije, Uticaj na stvaranje pozitivne sredine za razvoj.

Benefit

Titula Grand Mastera je kruna napredovanja unutar Heksaplana i potvrda da ste došli do najviše i najvrednije pozicije kojoj svi streme.

Newsletter

Prijavite se za najnovije vesti

Učitavanje...